Hero Image

Bristol-Myers Squibb - Παγκ?σμια βιοφαρμακευτικ? εταιρε?α

Η εταιρικ? μα? ταυτ?τητα

Chơi rouletteΑνακαλ?ψτε γιατ? η ν?α Bristol Myers Squibb διαθ?τει τα μ?σα για να βοηθ?σει περισσ?τερου? ασθενε?? απ? ποτ?.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ?Bristol Myers Squibb ΕΛΛΑΔΑΣ

Αποστολ? τη? Bristol Myers Squibb ε?ναι η ?ρευνα, η αν?πτυξη και η δι?θεση καινοτ?μων φαρμ?κων που συμβ?λλουν στην αποτελεσματικ? αντιμετ?πιση σοβαρ?ν ασθενει?ν.

Στην Bristol Myers Squibb Ελλ?δα?, η Δ?σμευσ? μα? προ? του? ασθενε??, του? ετα?ρου? μα?, του? εργαζ?μενου?, του? μετ?χου? και ?λλου? ενδιαφερ?μενου? φορε?? ε?ναι να ενεργο?με υπ?ρ αυτο? που πιστε?ουμε: το ανεκτ?μητο συστατικ? του κ?θε προ??ντο? ε?ναι η ακεραι?τητα εκε?νου που το κατασκευ?ζει.

NOGR2006494-01